Geschiedenis

 

In de naoorlogse jaren telde de parochie Sint Jozef van Driehoek-Brasschaat een groeiend aantal verenigingen. Er was wel een nieuwe kerk en een flinke lap grond. Maar naast een oude barak voor de Chiro beschikten wij over niet meer dan enkele betrekkelijk kleine ruimtes achterin de kerk om die verenigingen onderdak te bieden. Bovendien was er nood aan een parochiezaal en een kaartlokaal en de toenmalige pastoor Buedts wilde toch ook zo graag een parochiale bibliotheek. Vage plannen kregen stilaan vorm en in 1967 werd met de bouw van het parochiecentrum begonnen. Toen reeds bewezen de bewoners van Driehoek tot wat samenwerken kan leiden.  Het liep niettemin moeilijk en aan de nodige fondsen geraken was zeker niet vanzelfsprekend. Er werd een naam gezocht en gevonden: 3Heem of DRIEHEEM wat zowel verwijst naar de wijk Driehoek als naar het huis (heem) waar de driehoekenaars thuis zijn.

De formele in gebruikneming had plaats eind april 1968 met een jaarfeest van de KWB, zonder binnendeuren, muurbepleistering of enige uitrusting van toog, keuken of meubilair. De afwerking volgde niettemin gestaag en de daarop volgende jaren werden met groot succes verschillende handelsbeurzen georganiseerd. Enkele jaren later was het terrein rond het DRIEHEEM, onder impuls van pastoor Biesemans omringd door welwillende parochianen, meermaals het toneel van een regionale jumping.

In de loop van de jaren werd het DRIEHEEM aangepast aan de noden van de tijd.
De jeugdlokalen werden uitgebreid en vormen van dan af een afzonderlijk geheel. De bibliotheek werd overgenomen door de gemeente Brasschaat en verhuisde nadien naar Het Eike.

Op 5 maart 2008 vernielde een uitslaande brand, veroorzaakt door spelende kinderen, het DRIEHEEM en een deel van de aangrenzende Chirolokalen. In een eerste fase werd nog getwijfeld of het heropbouwen van een parochiecentrum nog wel van deze tijd was en of we daartoe de middelen konden vinden. Dat laatste bleek toch het geval te zijn dus was de beslissing snel genomen. Er zou een nieuw, modern en mooi gebouw komen dat al onze behoeften zou voldoen. Met de wederopbouw werd gestart begin 2010 en een goed jaar later, we schreven maart 2011, heropende het DRIEHEEM als een volledig nieuw en aan de tijd aangepast parochiecentrum.

Ook al is het DRIEHEEM nog steeds bedoeld als thuishaven voor de vele parochiale en wijkgebonden verenigingen, dit neemt niet weg dat wij ons ook richten tot privégebruikers en verenigingen en/of bedrijven van buiten de parochie. Het DRIEHEEM staat open voor iedereen die er gebruik wil van maken en wiens doelstellingen niet strijdig zijn met deze van de parochie.